Professionel bestyrelsesmedlem

I dag stilles der i stigende grad krav til bestyrelsens kompetencer. Derfor har jeg gennemført en bestyrelsesuddannelse hos Niels Brock i København, hvilket betyder, at jeg som bestyrelsesmedlem kan stille de rigtige spørgsmål og give professionel sparring.

Fremtiden banker

Få et professionelt bestyrelsesmedlem med digitale kompetencer

Ifølge en analyse fra Center for Ejerledede Virksomheder ved CBS viser data, at optag af eksterne medlemmer i hidtil interne bestyrelser har vist sig at være katalysator for vækst i omsætning og produktivitet, særligt i små selskaber med 10-49 ansatte.

Når fremtiden banker på døren til bestyrelseslokalet stilles der også nye krav til de kompetencer en bestyrelse skal besidde og den arbejdsindsats, der skal leveres for at en bestyrelse kan skabe den ønskede værdi for virksomheden.

Hvor den traditionelle bestyrelse kontrollerer og overvåger direktionen, skal fremtidens bestyrelse i langt højere grad supplere kontrolopgaven med strategisk sparring.

Det er ikke i den reaktive og lyttende rolle, at en bestyrelse leverer mest værdi for virksomheden – det er derimod i den proaktive sparring.

Som bestyrelsesmedlem indtager jeg en naturlig ekspertrolle med mine mange års erfaring indenfor digital konceptudvikling og online markedsføring.

 

Bliv klar til fremtiden og den digitale omstilling

New tech, blockchain, big data, digitalisering og disruption er noget de fleste nævner i forbindelse med fremtiden.

Vi lever i en verden med mange hastige forandringer på flere forretnings parametre, som påvirker virksomheder på forskellige måder herunder både legalt, forretningsmæssigt og socialt.

New tech kan være både overvældende og forstyrrende. Direktionen har brug for en bestyrelse som kan bidrage til at perspektivere, hvad disse forstyrrelser kan bringe af både udfordringer og muligheder – også inden at forretningen har akut brug for, at den øverste ledelse forholder sig til det.

Der er brug for et naturligt samspil mellem direktion og bestyrelse for at spotte de mange og unikke muligheder new tech giver, kvalificere forretningsmuligheder, samt drøfte de forretningsmæssige usikkerhed for at træffe de forretningsmæssige beslutninger i fællesskab.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg bidrage til et bredere perspektiv og et holistisk tilgang. Min opgave som bestyrelsesmedlem vil være at se alt det, som direktionen ikke har fået øje på – herunder nye forretningsmuligheder og potentielle trusler fra omverdenen.

Har du spørgsmål eller har du brug for mine kompetencer til en bestyrelsespost?

Kontakt mig

Mit bidrag som bestyrelsesmedlem:

  • Corporate governance i bestyrelsen
  • Digitalt og skalerbart mindset
  • Fremtidsorienteret perspektiv
  • Holistisk og agil tilgang
Som bestyrelsesmedlem, kan jeg bidrage med et skalerbart digitalt mindset

Jeg vil ikke sidde i en bestyrelse – jeg vil arbejde i en bestyrelse for at skabe værdi og nødvendig sparring til direktionen.”

Professionel bestyrelsesmedlem

Simon Grevang

Fremtiden banker på

Fremtiden skal ind i bestyrelseslokalet

Fremtiden skal ind i bestyrelseslokalet. Derfor er det vigtigt at kigge på sammensætningen af bestyrelsen og de kompetencer medlemmerne besidder.

Ny viden finder du hos yngre personer, som har det digitale under huden på en helt anden måde.

Jeg tror på at fremtidens bestyrelsesarbejde kræver en ny form for samarbejde med direktionen og mod på at gå nye veje som blandt andet indebærer et nyt rum mellem bestyrelsen og direktionen, hvor det er ufarligt og ukontroversielt at sætte fremtiden på dagsordenen.

I dette rum skal det nye uprøveede diskuteres åbent og nysgerrigt.

Bestyrelsesmedlem

Uddannet professionelt bestyrelsesmedlem

Der stilles i stigende grad krav til bestyrelsens kompetencer. Netop derfor har jeg gennemført bestyrelsesuddannelsen hos Niels Brock i København. Det betyder at jeg i dag kan stille de rigtige spørgsmål og give professionel sparring til både ledelse og direktion.

Læs om uddanelsen her
Kompetencer

Digitale kompetencer og en fremtidsorienteret tilgang

Som bestyrelsesmedlem arbejder ud fra Nørby-udvalgets anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark.

Jeg vil ikke sidde i en bestyrelse – jeg vil arbejde i en bestyrelse for at skabe værdi og nødvendig sparring til direktionen.

Jeg mener at en god bestyrelse i fremtiden skal sammensætte udelukkende af forretningsbehovet med virksomheden i fokus. Med både erhvervserfaring og en lang række uddannelser indtager jeg en specialistrolle.

Som bestyrelsesmedlem er jeg bevidst om rollen som ambassadør for virksomheden.

 

Valgperiode

Som bestyrelsesmedlem ønsker jeg ikke en længere valgperiode end 3 år ad gangen. Jeg ønsker heller ikke at blive genvalgt for en samlet periode på mere end 9 år.

Dette er for at bestyrelsen kan bevare en kontinuitet ved udskiftning af bestyrelsen for at sikrer virksomheden de rigtige forudsætninger og de rette kompetencer.

Kontakt mig

Skal vi tage en snak?

Har du brug for et professionelt bestyrelsesmedlem med digitale kompetencer tilknyttet din virksomhed?

+45 21749872

kontakt@simongrevang.dk